Cenník

Cenník výkonov poskytovaných nad rámec úhrady zdravotnými poisťovňami

/platný od 01.04.2015/

Závodná preventívna prehliadka 15 Eur

Preventívna prehliadka vodiča z povolania 30 Eur

Prehliadka na vodičský preukaz – amatér 25 Eur

Preventívna prehliadka držiteľa zbrojného pasu 30 Eur

Výpis zo zdr. dokumentácie pre potreby komerčných poisťovní kompletný 20 Eur

Výpis zo zdr,dokumentácie pre potreby komerčných poisťovní čiastočný 10 Eur

Výpis zo zdr.pre iného poskytovateľa na vyžiadanie pacienta 5 Eur

Potvrdenie na administratívne účely 10 Eur

Potvrdenie prihlášky na vysokú školu

/pri potvrdení viacerých prihlášok sa platí iba 1x/ 5 Eur

Vystavenie resp. obnovenie zdr. preukazu / bez prehliadky / 7 Eur

Vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení soc. služieb 10 Eur

Vystavenie odporúčania na preradenie na inú prácu 8 Eur