O ambulancii

Lekár: MUDr. Viliam Šimo   od roku 1986

Sestra: Ivana Magulová  od roku 1995