Služby

Liečebno-preventívna starostlivosť, vstupné prehliadky, periodické prehliadky,
prehliadky vodičov, prehliadky pred štúdiom , odbery krvi, CRP, dychový test na Helic.pylori